Köpvillkor och information 2018

 

Betalningsvillkor

Som kund kan du betala med kontanter max upp till 500:- SEK. Större summor betalas via Swish eller vårt bankgiro.

Hembesök: Kunden ska betala felsökningen/installationen via Swish eller med kontanter vid ankomst enligt avtal.

Priser: 200:- SEK inom Örsjö, 300:- SEK inom Nybro tätort. Gällande hembesök i ytterområdena av Nybro Kommun och angränsande kommuner- vänligen kontakta oss för en offert.

Webbsida: Vid uppstart av webbsida godkänner kunden offerten genom att betala en startavgift som täcker baskostnader av webbsidans tillkomst. Startavgiften skiljer sig beroende på vilken paketlösning kunden har behov av. Startavgiften som gäller specifik kund står alltid med i dennes offert. Resterande belopp av totalsumman betalas in enligt delavstämningarna som specificeras i offerten.

Mobilreparationer: Kunden får alltid ett kostnadsförslag innan vi påbörjar någon form av reparation eller uppdatering. Vid dolda fel och icke påverkningsbara faktorer kommer kunden kontaktas och reparationen fortgår enligt avtal och godkännande från kund. Mirakuru står ej för kostnader som uppstår vid dolda fel.  

Felsökning/uppdatering/lagning av datorer: Kunden får alltid ett kostnadsförslag innan vi påbörjar någon form av reparation eller uppdatering. Vid dolda fel och icke påverkningsbara faktorer kommer kunden kontaktas och reparationen fortgår enligt avtal och godkännande från kund. Mirakuru står ej för kostnader som uppstår vid dolda fel. Mirakuru följer gällande garanti/reklamationsregler för nya delar men står inte för uppdaterad garantitid på äldre delar. Alla reparerade produkter plomberas och vid brutna plomberingar förfaller garantin för samtliga delar. Startavgift på 200:- SEK tillkommer på samtliga reparationer/felsökningar.   

Leverans

Hur snabb leverans kan man vänta sig?

Hembesök: Vi har som riktlinje att boka in ett hembesök inom snar framtid och beroende på pågående uppdrag ställs du som kund i kö.

Webbsida: Flera offerter på webbsida/shop kan ligga ute samtidigt. Du har 30 dagar på dig att tacka ja eller nej till vårt erbjudande. Den kund som godkänner offerten först och betalar in startavgiften blir självklart prioriterad först och de andra ställs i kö. Vi återkommer alltid med information om du hamnar i kö och en ungefärlig tidsplan.  Du har närsomhelst rätt att tacka nej till våra tjänster innan vi har påbörjat din webbsideorder. ( *Läs mer under avbokning av tjänst.) En  webbsida av storlek “Bas” tar ca 1½ -2 månader att slutföra beroende på hur mycket färdigt material (texter, bilder, logotyp) du själv har.

Mobilreparationer: Med gällande kostnadsförslag kommer kunden få aktuella ledtider för reparationen och vid fall då delar restas kan leveransen förskjutas beroende på delarnas leveranstid.  

Felsökning/uppdatering/lagning av datorer: Med gällande kostnadsförslag kommer kunden få aktuella ledtider för reparationen och vid fall då delar restas kan leveransen förskjutas beroende på delarnas leveranstid.  

Avbokning av tjänst

Hembesök:

Om du får förhinder och behöver omboka eller avboka tid för hembesök kontakta oss snarast! Du når oss säkrast via e-post där vi vill att du fyller i dina kontaktuppgifter och vad ärendet gäller. I akuta fall kan vi även nås via telefon och SMS.

Webbsida:

Du kan välja att avbryta din webbsideorder under projektets gång, men startavgiften och eventuell delavgift betalas inte tillbaka. En färdigställd webbsida returneras ej.

Mobilreparationer: Kunden kan alltid tacka nej till kostnadsförslaget och betalar då enbart för felsökningsavgiften på 200:- SEK. Vid skrotning av enhet utgår ingen kostnad.

Felsökning/uppdatering/lagning av datorer: Med gällande kostnadsförslag kommer kunden få aktuella ledtider och då besluta om reparation ska genomföras eller om enheten ska returneras till kund.

Retur/återköp

Kan jag returnera varan?

Webbsida: Kunden kan inte begära återköp på webbsida. Det är kundens ansvar att kommunicera och påpeka vid delavstämningen om något uppenbart fel behöver ändras.

Mobilreparationer: Ingen retur eller återköp av delar/tjänst.

Felsökning/uppdatering/lagning av datorer: Retur och återköp av kompletta datorer kan göras enligt avtal med Mirakuru till reducerat pris. Undersökning och uppdateringar samt lagning av dator/datordelar gäller inget återköp.

Garanti och Reklamationer

Finns det några garantier?

Mirakuru följer gällande garanti och reklamationsregler så länge kunden inte använt produkten på ett felaktigt eller oförsiktigt vis. Vid garanti och reklamationsfrågor kontakta Mirakuru och beskriv problemet samt bifoga eventuella bilder.   

Ej uthämtade varor/ obetalda varor

Vi skickar ut påminnelser via mail eller sms om du inte kontaktat oss eller hämtat ut dina varor. Efter ca 14 dagar skickades ytterligare en påminnelse och efter 90 dagar tillfaller godset Mirakuru. Vi avgör vad som händer med varan; skrotas eller tas som delar för återbruk till andra elektronikvaror. Alla outhämtade enheter debiteras och faktureras på gällande avgifter plus påminnelseavgift på 50:- SEK. Kunden kommer delges information kring betalningen i ett mail/post. Skulle kunden därefter inte söka kontakt med Mirakuru kring betalningsmöjligheter kommer ärendet att förläggas vidare till inkasso/kronofogden.

Hantering av dina personuppgifter

I enlighet med personuppgiftslagen (PUL) agerar Mirakuru som personuppgiftsansvarig. All information behandlas konfidentiellt, det innebär att: namn-, adress- och andra kontaktuppgifter lagras i vårt kundregister tillsammans med uppgifter om dina inköp och reparationer.

Med stöd av de uppgifter vi har om dig i registret kan vi skicka ut skräddarsydd information och marknadsföringsmaterial till dig. Dessa utskick sker endast av Mirakuru och säljs inte vidare till andra företag eller organisationer.

Dina adress- och kontaktuppgifter kan komma att skickas till distributörer och samarbetspartner i Sverige i syfte att kunna leverera de varor du beställt.

Personuppgifterna sparas under den tid de är aktuella, under den tid du har en pågående ärende hos Mirakuru. Fakturor med information sparas i bokföringssyfte.